Karakteristiek

Een rechtgesloten zaalkerk met een fraai interieur. De kerk heeft een blauwe balkenzoldering; de balken dateren uit verschillende perioden. Tegen de koorsluiting staat een 17e eeuwse kansel met het wapen van collator Schotto Tamminga van Bellingeweer. Naast de preekstoel een eveneens 17e eeuwse herenbank en een aantal zerken uit de 17e en 18e eeuw. Het dorp is na de kerstvloed van 1717 meer oostwaarts herbouwd zodat de kerk nu helemaal aan de westkant staat.

Gebruik

De kerk is in bezit van de Stichting oude Groninger Kerken, maar wordt beheerd door de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt. Sinds 2016 wordt de kerk mede open en daardoor levend gehouden middels het project Kerk in het Dorp, gebaseerd op drie pijlers: cultuur, zingeving en religie. Voor meer informatie zie: www.kerkinhetdorp.nl. De culturele commissie in Westernieland organiseert jaarlijks een boekenmarkt en ook enkele culturele activiteiten. Aan de noordzijde van de kerk staat een weem. In deze boerderijpastorie is in 1944 domineeszoon en cabaretier Freek de Jonge geboren.