De dertiende eeuwse kerk van Westernieland heeft waarschijnlijk in 1893 haar eerste orgel gekregen. Omdat er maar weinig ruimte was is het orgel erg compact gebouwd. Het balustradeorgel in bruin geschilderde kas is sinds de bouw niet veranderd. De kas heeft gesneden zijwangen, de middentoren wordt gesierd door snijwerk van een viool en vier blaasinstrumenten. Misschien is dit het orgel dat Van Oeckelen aanbood in de Kerkelijke Courant van 17 december 1892. Steendam voerde in 1987 een restauratie uit van de klaviatuur en het wellenbord. Het orgel heeft één manuaal met zeven stemmen en aangehangen pedaal.